Log in / Inschrijven
Abonnement & abonnement
Betalingsmogelijkheid

Regels en voorwaarden

Onze voorwaarden accepteren


Uw gebruik van de voorwaarden van Lightlink Solutions is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Lees onze algemene voorwaarden aandachtig door. Door deze website te gebruiken, wordt u geacht akkoord te gaan met en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en het privacybeleid.

Gebruik van diensten


Het gebruik van de door het bedrijf geleverde diensten is afhankelijk van het hebben van toegang tot het World Wide Web, direct of indirect. De betaling van eventuele vergoedingen in verband met de genoemde toegang is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die ook verantwoordelijk is voor het leveren van alle benodigde apparatuur om verbinding te maken met het World Wide Web, ongeacht de vorm van de genoemde apparatuur.

Privacy


We zullen uw persoonlijke informatie respecteren en voldoen aan alle toepasselijke Britse wetgeving en regels voor gegevensbescherming die momenteel van kracht zijn. We zullen alle door u verstrekte informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid. U verbindt zich ertoe dat alle details die u ons voor welk doel dan ook verstrekt, volledig en nauwkeurig zijn. Als er wijzigingen zijn in de door u verstrekte gegevens, is het uw verantwoordelijkheid om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

Links naar deze website


U mag geen link maken naar een pagina van deze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u een link naar een pagina van deze website maakt, doet u dit op eigen risico en zijn de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van toepassing op uw gebruik van deze website door ernaar te linken.

Links van deze website


We controleren of beoordelen de inhoud van websites van andere partijen waarnaar vanaf deze website is gelinkt niet. Meningen die worden geuit of materiaal dat op dergelijke websites verschijnt, worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of goedgekeurd en mogen niet worden beschouwd als de uitgever van dergelijke meningen of materiaal. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken of inhoud van deze sites. U dient zelf de veiligheid en betrouwbaarheid te evalueren van elke andere site die verbonden is met deze site of die via deze site toegankelijk is, voordat u persoonlijke informatie aan hen vrijgeeft. Dit bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade op welke manier dan ook, hoe dan ook veroorzaakt, als gevolg van uw openbaarmaking aan derden van persoonlijke informatie.

Contractinformatie


Business Standard zal proberen uw abonnement zo snel mogelijk te verwerken, maar kan niet garanderen dat uw abonnement op een bepaald tijdstip wordt geactiveerd. Door uw betaling en andere abonnementsgegevens in te dienen, doet u ons een aanbod om een ​​abonnement te kopen. Uw aanbod wordt alleen door ons geaccepteerd en er is alleen een contract tot stand gekomen wanneer we uw betalingsgegevens en e-mailadres met succes hebben geverifieerd. Op dat moment zullen we u toegang geven tot uw abonnement. Business Standard behoudt zich het recht voor om elk aanbod naar eigen goeddunken te weigeren, om welke reden dan ook. Business Standard kan samenwerken met externe contentproviders om gebundelde services aan te bieden, waarbij de betaling voor beide services door Business Standard wordt geïnd. Business Standard streeft ernaar om een ​​naadloze toegang te bieden aan al dergelijke derde partijen met één toegangspunt. Er kan een leemte zijn in deze naadloze toegang als gevolg van een technologische storing, tijdelijke verbreking van de internetverbinding of andere factoren die verder gaan dan de redelijke controle van de zakelijke standaard. In dergelijke gevallen komt het contract tot stand zodra de toegang tot de partnerservices is hersteld.

Betalings- en restitutiebeleid


Wanneer u een abonnement koopt, moet u ons volledige en nauwkeurige betalingsgegevens verstrekken. Door betalingsgegevens in te dienen, belooft u dat u gerechtigd bent om een ​​abonnement te kopen met behulp van die betalingsgegevens. Als we geen betalingsmachtiging ontvangen of een machtiging vervolgens wordt geannuleerd, kunnen we uw toegang tot uw abonnement onmiddellijk beëindigen of opschorten. In verdachte omstandigheden kunnen we contact opnemen met de uitgevende bank/betalingsaanbieder en/of wetshandhavingsinstanties of andere geschikte derden. Als u op grond van deze algemene voorwaarden recht heeft op restitutie, zullen wij die restitutie bijschrijven op de kaart of een andere betaalmethode die u heeft gebruikt om de betaling in te dienen, tenzij deze is verlopen. In dat geval nemen wij contact met u op. Business Standard zal de diensten van hoogwaardige externe betalingsdienstaanbieders gebruiken om uw betaling te verwerken.

Wijzigingen in algemene voorwaarden


De ingangsdatum bovenaan deze pagina geeft aan wanneer dit privacybeleid voor het laatst is herzien.